เมนูหลัก

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ อปท.

 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงาน
 อัตราข้าราชการ 3 ปี
 อัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
 รายงานการประชุมสภา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายรับ-รายจ่าย อปท.
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

     สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์

     

 สถิติวันนี้

43 คน

 สถิติเมื่อวาน

26 คน

  สถิติเดือนนี้
 สถิติปีนี้
 สถิติทั้งหมด

515 คน
7927 คน
62640 คน

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Track & Trace ตรวจสอบสถานะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย

 

 

มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์

มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก) 
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 : :  ส่วนที่ ๑ (คลิก) 
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
 : :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๖ ประจำเดือน มิถุยายน ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
: :  ส่วนที่ ๒ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก)
: :  ส่วนที่ ๒ (คลิก)
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
: :  ส่วนที่ ๑ (คลิก) 
: :  ส่วนที่ ๒ (คลิก) 

Copyright 2009 by Jaotha.com

Jaotha@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4313-2031